2 comments

  1. Eczane Hizmetleri 05 İlaç Kırılma ve Kayıp Olay Formu Özellikli 07 İlaç ve Tıbbi Sarf
    Malzeme İade 14 TPN (Total Parenteral Nütrisyon) Dolum Ünitesi
    ve Solüsyonların Hazırlanması 04 İlaç İlaç ve Besin İlaç Etkileşmeleri ile
    İlgili Talimat.

Join the Conversation

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です